Pre incasso

De naam zegt het al: pre-incasso. Wat doet u voordat u naar incasso gaat? Moneyfirst helpt u daarbij.

Afspraken goed vastleggen

Op basis van uw wensen ontwerpen wij voor u contracten en algemene voorwaarden. Hiermee legt u afspraken duidelijk vast. Lier hier meer over opstellen contracten.

Klant van tevoren checken

Met bedrijfsinformatie checkt u het bedrijf en het betalingsverleden van uw klant. Maak gemakkelijk zelf een risicoafweging en bepaal voor welk bedrag u risico wilt lopen. Klik hier voor meer over bedrijfsinformatie.

Gebruik onze voorbeelden

Niet betaald binnen de betalingstermijn? Stuur een aanmaning of herinnering. Let op! Dit is niet verplicht. Ga hier naar de downloadpagina:

download voorbeelden

Gebruik Moneyfirst aanmaanstickers

Met Moneyfirst aanmaanstickers attendeert u uw debiteuren erop dat de betalingstermijn is overschreden. Veelal wordt er dan alsnog betaald. De aanmaanstickers zijn onderdeel van de gratis Incassokit. Vraag de incassokit hier aan.

Laat ons uw laatste sommatie zenden

Wilt u echt druk op de debiteur uitoefenen dan kunt u een laatste aanmaning laten verzenden op ons briefpapier waarin u uw afnemer nog eenmaal de kans geeft zonder extra kosten te betalen. Vreemde ogen dwingen. Mocht uw debiteur alsnog niet betalen, dan starten we aansluitend het incassotraject.

Meer informatie

Advies over uw incassozaken? Een dossier met een verhaal? Een moeilijke zaak? Of wat anders? Neem vandaag nog contact met ons op via telefoonnummer +31(0)70-7621800 of stuur ons een e-mail.