Wettelijke betalingstermijn

Sinds 16 maart 2013 bevat onze wet een wettelijke betalingstermijn: de wet bepaalt voortaan wanneer betaald moet zijn. Voor 16 maart 2013 mocht een betalingstermijn alleen ‘niet onredelijk hoog zijn’

De huidige wetten die voortaan geldig zijn met betrekking tot de betalingstermijn
In de wet is onderscheid gemaakt tussen:

1. De wettelijke betalingstermijn bij overeenkomsten tussen bedrijven en bedrijven
2. De wettelijke betalingstermijn bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden

Overeenkomsten tussen bedrijven en bedrijven

1. A. Betalingstermijn 30 dagen is de standaard
Is de betalingstermijn contractueel niet vastgelegd, dan moet de factuur betaald worden uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van factuur.

1. B. Betalingstermijn maximaal 60 dagen (als samen afgesproken)
Als u samen met elkaar afspraken maakt over een langere betalingstermijn, dan mag deze betalingstermijn maximaal 60 dagen zijn. Een betalingstermijn die langer is mag dus niet.

1. C. Betalingstermijn langer dan 60 dagen (alleen bij hoge uitzondering)
Betalingstermijnen langer dan 60 dagen zijn enkel toegestaan als er kan worden aangetoond dat deze betalingstermijn voor geen enkele partij nadelig is.

Het is echter moeilijk om aan te tonen. Wij raden u aan samen met uw contractspartner een aantal overwegingen op papier te zetten zodat de betalingstermijn rechtvaardig is.

Wanneer begint de wettelijke betalingstermijn te lopen?

Voor de start van de wettelijke betalingstermijn is de dag van ontvangst van de factuur bepalend (dus niet per se de factuurdatum).

Overeenkomsten tussen bedrijven en overheid

1. D. Maximaal 30 dagen
De nieuwe wetgeving heeft bepaalt dat handelen met de overheid de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur is. Afwijken van deze vastgestelde betalingstermijn is zo goed als onmogelijk.

Maar in onze branche betaalt men altijd pas na 90 dagen?

De wettelijke betalingstermijn houdt geen rekening met gebruiken in een specifieke branche.
De betalingstermijn van een factuur in bijvoorbeeld bouw of logistieke sector wordt opgerekt en vaak wordt daar pas na 120 of zelfs 160 dagen betaald.

Wat als de betalingstermijn wordt overschreden?

Als de betalingstermijn wordt overschreden, dan is het niet nodig uw contractpartij een zogenaamde ingebrekestelling te sturen. De betalingstermijn is wettelijk vastgelegd, de schuldenaar (debiteur) van rechtswege is dan (automatisch) in verzuim.

Komt er ondanks uw verzoeken geen geld binnen, dan is het verstandig uw vordering zo spoedig mogelijk ter incasso aan het Invorderingsbedrijf over te dragen.
Niet betalen binnen de betalingstermijn wijst op betalingsproblemen. Daardoor is elke dag dat u langer wacht met het uit handen geven van uw factuur de kans op betaling vermindert. Totdat uw debiteur misschien wel failliet is of in de schuldsanering gaat.


Pas op! Wettelijke rente


De nieuwe wetgeving bepaalt dat als er niet binnen de wettelijke betalingstermijn wordt voldaan, u direct wettelijke rente in rekening mag brengen. In alle zaken welke bij ons ter incasso worden aangemeld, verhogen we het te incasseren bedrag met de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke (of contractuele) rente.
Als er niet binnen de wettelijke betalingstermijn wordt betaald, dan is een debiteur verplicht de incassokosten en de rente te betalen.


Waarom deze regeling


Er worden afspraken gemaakt op Europees niveau om de economische crisis te lijf te gaan. Het vastleggen van een wettelijke betalingstermijn moet voor meer liquiditeit bij bedrijven zorgen. Daarnaast wordt het voor bedrijven rendabel om als de betalingstermijn is overschreden een vordering direct uit handen te geven, nu van de wettelijke betalingstermijn nagenoeg niet kan worden afgeweken (en incassokosten en rente bij overschrijding van de betalingstermijn direct verschuldigd zijn).


Ons advies


Zorg dat de betalingstermijnen duidelijk zijn met uw contractspartij en leg afwijkende afspraken schriftelijk vast (brief/e-mail). Heeft u vragen over de wettelijke betalingstermijn, zijn bij uw facturen de betalingstermijnen overschreden of wilt u direct een incasso starten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Meer informatie over de Europese richtlijn
Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Voor de EER relevante tekst).