Wettelijke rente

Als ondernemer moet u aan een groot aantal betalingsverplichtingen voldoen. Leningen moeten worden afgelost, personeel moet worden betaald. Verzuimen uw debiteurs (op tijd) te betalen, kunt u in de problemen komen. U maakt in dat geval aanspraak op wettelijke rente.

Wettelijke rente: uw schadevergoeding

Dat uw debiteur niet over de brug komt met het openstaande factuurbedrag betekent niet dat u helemaal geen geld van hem ontvangt. Over de periode dat uw debiteur in verzuim is, maakt u namelijk aanspraak op wettelijke rente. Vergelijkbaar met rente die u aflost over leningen, wordt de wettelijke rente geheven op het openstaande factuurbedrag. Om de schade die u lijdt door uw debiteur te verminderen, betaalt uw debiteur een percentage van het openstaande bedrag af. De wettelijke rente fungeert daarmee als schadevergoeding. De hoogte van de wettelijke rente wordt bepaald door de

Fatale termijn

Op het moment dat de betaaltermijn van uw factuur verloopt, is uw debiteur verplicht wettelijke rente aan u af te dragen. Dit moment wordt ook wel de fatale termijn genoemd. Pas als uw debiteur uw factuur betaalt en daarmee zijn schuld bij u aflost, vervalt zijn plicht wettelijke rente te betalen.

Contractuele rente

De hoogte van de wettelijke rente wordt bepaald door de overheid. Het is een vast percentage dat voor alle bedrijven gelijk is. Vindt u dat percentage te laag dan kunt u ervoor kiezen een alternatief percentage te laten opnemen in uw algemene voorwaarden. Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: “de wettelijke rente plus 1 procentpunt.” Deze rente wordt ook wel contractuele rente genoemd.

No cure no pay Moneyfirst Incasso

Wanbetalers aanpakken kost veel tijd en energie. Tijd en energie die u toch veel liever stopt in het runnen van uw zaak? Bij Moneyfirst Incasso nemen we het gehele incassotraject voor u uit handen. In 93 procent van de gevallen incasseren wij uw geld zonder tussenkomst van een rechter. De incassokosten? Die komen uiteraard op rekening van uw debiteur. Bij Moneyfirst Incasso staat uw geld voorop!

Voor meer informatie of vrijblijvend advies neemt u contact op met: 070 – 762 1800 of info@moneyfirst.nl. Moneyfirst Incasso, no cure no pay!